Generalforsamling i Foreningen Bjørn West 2023

Sted og dato: Generalforsamling i Foreningen Bjørn West avholdes i
Bjørn West hytten i Stusdalen, lørdag 26. august 2023 kl. 15:00.
Mat: Det blir servert snitter og kaffi

Dagsorden:

Sak 1: Styrets årsmelding for arbeidsåret 2022-2023
Sak 2: Styrets regnskap for perioden 1.8.2022 til 31.7.2023
Sak 3: Valg
Sak 4: Innkomne saker:

Styret