Generalforsamling Bjørn West foreningen 2018

Sted og dato: Generalforsamling i Foreningen BjørnWest avholdes i
Bjørn West hytten i Stusdalen, lørdag 25. august 2017 kl. 15:00.
Mat: Det blir servert snitter, kake og kaffi

Dagsorden:

Sak 1: Styrets årsmelding for arbeidsåret 2017-2018
Sak 2: Styrets regnskap for perioden 1.8.2017 til 31.7.2018
Sak 3: Valg

Styret