Generalforsamling Bjørn West foreningen 2019

Sted og dato: Generalforsamling i Foreningen BjørnWest avholdes i
Bjørn West hytten i Stusdalen, lørdag 31. august 2019 kl. 15:00.
Mat: Det blir servert snitter og kaffi

Dagsorden:

Sak 1: Styrets årsmelding for arbeidsåret 2018-2019
Sak 2: Styrets regnskap for perioden 1.8.2018 til 31.7.2019
Sak 3: Valg

Styret