Generalforsamling i Foreningen Bjørn West 2021

Sted og dato: Generalforsamling i Foreningen Bjørn West avholdes i
Bjørn West hytten i Stusdalen, lørdag 28. august 2021 kl. 15:00.
Mat: Det blir servert snitter og kaffi

Dagsorden:

Sak 1: Styrets årsmelding for arbeidsåret 2020-2021
Sak 2: Styrets regnskap for perioden 1.8.2020 til 31.7.2021
Sak 3: Valg
Sak 4: Innkomne saker: 1. Støttemedlemskap. 2. Navneliste for alle brukere (covid). 3. Nye priser for utleie

Styret