Foreningen Bjørn West

Foreningen Bjørn West ble stiftet 10. november 1945. Foreningens mål er å samle veteraner fra Bjørn West til kameratslig samvær og friluftsliv, først og fremst i foreningens hytte, samt å spre kunnskap om de dramatiske dagene i Matrefjellene på slutten av 2. verdenskrig. Medlemmer av foreningen er soldater og sivile kontakter fra basen Bjørn West. På den første generalforsamlingen ble det delt ut et Bjørn West-merke i sølv og emalje, en gave fra gullsmed Harald Aase.

Generalforsamlingen besluttet 23.11.1946 å reise en bauta over de falne i Bjørn West. Bautaen ble reist ved Osen seter og avduket 29. juli 1949 av Kronprins Olav. Foreningen Bjørn West stod for hele arrangementet. Nesten 3000 mennesker deltok. Bautaen ble senere flyttet til Stordalen. I 1985 arrangerte foreningen en stor 40-årsmarkering for frigjøringen av Norge. Arrangementet fant sted i Håkonshallen i Bergen. Foreningen var også med og forberedte stiftelsen av Bjørn West-museet og tok initiativet til Bjørn West-museets venner. Bjørn West veteranene har siden 1988 hatt sine månedlige møter på Kronstad Hovedgård. Foreningens medlemmer er med og arrangerer den årlige Bjørn West-marsjen og legger hver 17. mai ned kranser på de falne kameratenes graver.

Bjørn West hytten

I 1945 ønsket Sigurd Galtung Døsvig å gi 20 000 kroner til en hytte for Bjørn West. 19. juli s.å. ble et interimstyre i Foreningen Bjørn West valgt, og 10. november vedtok generalforsamlingen lover og valgte styre. Bjørn West-hytten ble bygd i Stussdalen i 1947/1948 av Bjørn West veteraner fra siste verdenskrig med god hjelp fra folk fra Stusdalen og Romarheim.

Hytten fra 1948 brant ned til grunnen fredag 6.4 2012. Mange uerstattelige verdier gikk tapt. Du kan lese mer om brannen på disse lenkene NH 9.4.12, BT 6.4.2012, BT 13.4.2012. NRK 6.4.2012.

Styret i Bjørn West foreningen startet med en gang jobben med å gjenoppbygget hytten. Dette arbeidet har tatt lang tid fordi en har måttet søke dispensasjon fra en rekke lover og regler både til kommune og fylkesmann. Like før jul 2013 var alle dispensasjoner på plass og arbeidet med gjennoppbygging kunne starte.

Forsikringssummen dekket ikke fullt ut gjenooppbygging av hytten. På styremøte 20. mars 2014 på Kronstad hovedgård vedtok derfor styret å gå ut til stiftelser, bedrifter og organisasjoner og be om gaver slik at det kan bli reist en ny fullverdig hytte. For de gjenlevende veteranene og etterkommerne er det viktig å ta vare på historien om Bjørn West og hedre minnet til de som var villige å ofre, og de som ofret sitt liv for friheten i kampene i Matrefjellene i 1944-1945. Bjørn West hytten vil være et viktig samlingssted for å kunne formidle denne historien til kommende generasjoner. Etter dette initiativet har foreningen fått betydelige gaver og støtte noe vi er svært takknemlige for. Vi ønsker spesielt å takke Gjensidigestiftelsen og Knut Galtung Døsvig, sønn til Sigurd Galtung Døsvig som sørget for at den første hytten ble bygget.I juni 2015 startet arbeidet med å bygge opp igjen hytten.

Arbeidet med vei bort til hytten, grunnarbeid og grunnmur stod ferdig høsten 2014.Bildene til høyre viser kransleaget 2. juli 2015 og ferdig malt hytte 21. september 2015. Etter mange hundre timer med dugnadsinnsats  står nå hytten klar. Den offisielle innvielsen med inviterte gjester vil skje 10. juni 2017. Her de viktigste bidragsyterne til at hytten framstår slik den står i dag.

Bidragsytere

Foreningen håper likevel at flere vil støtte gjenoppbyggingen ved å gi gaver. Enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner kan gi sin støtte ved å betale inn på Bjørn West foreningens bankkonto i Sparebanken Vest, kontonr. 3632.59.31994. Du kan også gi din støtte ved å velge å gi grasrotandelen til Foreningen Bjørn West når du tipper.

På forhånd takk for ditt bidrag!