SØKNAD om medlemskap i Foreningen BJØRN WEST

 

Jeg,                                                      søker herved om medlemskap i Foreningen Bjørn West.
              Bruk BLOKKBOKSTAVER

Min relasjon til Bjørn West veteran / sivil kontakt er følgende :
(husk å navngi foreningsmedlemmet med navn og fødselsdato + angi hvilket ledd i § 2 søknaden ønskes behandlet ut fra – ledd 2 eller ledd 3)

 

 

 

 

 

 

 
 
Dato :           /          20

Underskrift :
 

Adresse :
 

Fødselsdato :
 

Telefon (er) :
  E-post :  
 

Det er ingen medlemskontingent i Foreningen Bjørn West

 

Godkjent i styremøte den :           /          20

Signatur :
 
 

 


Utdrag av vedtekter for Foreningen BJØRN WEST – vedtatt på generalforsamlingen 30. august 2003 -

Vedtektenes § 2 :

Medlemmer av foreningen er soldater fra ”Bjørn West” og basens sivile kontakter.

Når et medlem faller fra, kan en etterkommer i slekten tre inn som medlem ved henvendelse til foreningens styre.

Når et medlem på grunn av alder eller sykdom ikke lenger kan delta i foreningens arbeid, kan vedkommende ved skriftlig henvendelse til styret med begrunnelse anmode om at en etterkommer kan tre inn i hans sted. Hvis medlemmet ikke er i stand til å rette en slik henvendelse til styret, kan en etterkommer selv gjøre det.

Søknadsskjema sendes til formannen, p.t. Johs Totland, Eidavegen 298, 5993 Ostereidet, eller på e-post: post@bjornwesthytten.no