Styret informerer Fra generalforsamlingen


Styremøte 9.10.2021

Sted: Bjørn West Hytten

Til stede: Kjartan Revheim, Anders Stusdal, Stein Olav Jordal, Jan Eide, Bjarte Kleiven, Andreas Eknes Lie.

Hva må gjøres med hytten til åpning:
 • Åpning av hytten blir 6. 7. 8.mai, alternativt 13.,14., 15. mai om været og snømengde er bedre. Vi holder av begge helgene.
 • Nedvask av hele hytten (storrengjøring), pumpe installeres, solsellene tilkobles, toalettvifte monteres, ta ned båter, bytte laken, gjennomgang av dyner, puter, kjøkken utstyr osv og annet inventar.
 • Ta bilder av hvordan hytten skal se ut når en drar.
 • Merke redningsvester
 • Bilde av gassen (bilde på bilde av) og eventuelle andre bilder som kan være beskrivende for brukere av hytten.
Nye rutiner som må lages:
 • En løsning på mopper (ta med/kjøpe av foreningen?).
 • Rutine for at brukerne får tilsendt liste på hva de skal ha med seg (f.eks uken før).
 • Bilder av hvordan hytten skal se ut.
 • Vaskerutiner (Hvordan skal brukerne vaske?)
 • En liste som viser hva de skal gjøre når de kommer.
 • En liste som viser hva de skal gjøre når de går (Bjarte har et bra utkast)
  Nye punkter/justering av gamle punkter på listen:
  -Ikke la mat stå igjen.
  -Veggventilen må være åpen.
  -Presisering vasking.
  -Presisering gass (hva skal slåes av?)

Dugnad 2022
Dugnadsdager: 04. juli til og med 10.juli og 5.aug til og med 14.aug

 • Ny båtløsning. Få båtene på ile. Fortøyning på svai.
 • Sperre for strøm på pumpen som gjør at en ikke trenger å stenge vannet. Forslag 24 timer med strøm styrt av en bryter
 • Male kortsiden, arken og de svarte karmene.
 • Sage trær og stable ved.
 • Nye porter. (garasjeport løsning?)
 • Utbedring av bål område nedenfor hytten. Benker, underlag, tak?
 • Tømme toalett.

Tilsyn:
Anders tar tilsyn av hytten etter at noen har vært i hytten. Om han ikke kan gir han beskjed til Kjartan eller andre i styret om noen andre kan kontrollere.

Må kjøpes:

 • Hyttebok
 • Brannskap
 • Kongebilde?
 • Monter med lås (vegg eller stående?)
 • Lås til båtene
 • Dorullholder
 • Skap/hyller bod (boden hvor kjøleskapet står)
 • Tennbriketter
 • Fyrstikker, Lighter
 • Laderegulator (Bjarte kjøper 6700kr)
 • Maling (Kjartan har tatt bilde av fargekode).
 • Steikepanner
 • Nye taklamper som gi finere lys
 • Hyller i skapet som står på kjøleskaprommet

Annet som ble diskutert:
Det skal utformes et skriv om Bjørn West sin nøytrale rolle i vindmølle/verning av området debatten. Bjørn West foreningen har ulike meninger innad i foreningen og intensjonen til foreningen har ikke noe med denne debatten å gjøre. Jan Eide lager et utkast til uttalelse om Bjørn West foreningen sitt standpunkt.

Det ble diskutert om et depositum på 1000kr når de leier hytten. De får det i retur når de leverer utfylt sjekkliste og hytten er kontrollert. Det bør gjøres en gjennomgang av regnestykket på utleie. Forslag om å fjerne at etterkommere får rabatt til at de som jobber dugnad får rabatt. Sett opp mot andre hytter er det en veldig billig hytte. Det ble også diskutert om det bør være en fastpris på hytten + en sum per person.

Er det mulig å få momsreduksjon? Må vi søke?

Det bør bli bedre dugnad info ut til medlemmene. Mail og telefon til medlemmer. Bedre info på Facebook.

Styremøte 11.11.2020
Møtet ble avholdt på telefon. Deltakende: Johs Totland, Stein Olav Jordal, Bjarte Kleiven, Anders Stusdal, Tove Kayser, Jan Eide og Kjartan Revheim

På styremøtet ble følgende saker gjennomgått/diskutert

 • Status hytten
 • Deltakelse i styret i Bjørn West marsjen og hjelp på selve marsjdagen

Status hytten
Formannen gikk gjennom økonomi. Stein-Olav og Bjarte gjorde rede for reparasjon og klargjøring for vinteren.

Deltakelse i styret i Bjørn West marsjen og hjelp på selve marsjdagen
Tove er med, men foreningen må jobbe for å få flere til å delta.

Styremøte 28.6.2020
Møtet ble avholdt på Bjørn West hytten. Deltakende: Johs Totland, Stein Olav Jordal, Bjarte Kleiven og Anders Stusdal

På styremøtet 28.6.2020 ble følgende saker gjennomgått/diskutert

 • Dugnad i uke 28 og 29
 • Evt

Dugnad i uke 28 og 29, 6.- 19. juli
Formannen informerer på nettsiden og på Facebook hva som må gjøres. Solcellerammene, sørveggen på hytten, lemdørene til snurredassen og på sørsiden og pumpehuset må males. Det må sages og kløyves ved.

Anders tar med traktor for å grave og legge rør under veien ved hytten. Kontakt Anders om han trenger hjelp.

Bjarte kjøper ny vifte til kjøkken, kjøper nye batterier og monterer nytt panel på el-rommet.

Eventuelt
Det legges til mer info til de som leier hytten under «viktig å vite» om hva som må huskes på ved ankomst og avreise.

Kontaktpersoner: Stein Olav Jordal mob: 953 04 962 eller Bjarte Kleiven mob: 906 83 843

Styremøte 15.3.2020
Møtet ble avholdt som telefonmøte. Deltakende: Johs Totland, Stein Olav Jordal, Bjarte Kleiven, Kjartan Revheim, Jan Eide, Tove Kayser og Anders Stusdal

På styremøtet 15.3.2020 ble følgende saker gjennomgått/diskutert

 • Utleie av hytten i disse koronatider
 • Åpning/reparasjon/vedlikehold
 • 75-års markering 8. mai/17. mai - skal noen fra foreningen delta i arrangement
 • Status økonomi
 • Evt

 

Utleie av hytten i disse koronatider
Formannen informerer på nettsiden og på Facebook at det kan hende at hytten ikke kan leies ut fra 13. mars og så lenge myndighetenes tiltak mot koronasmitten vedvarer. Dersom noen som har leid hytten blir rammet av dette blir de kontaktet.

Åpning /reparasjon/vedlikehold
Det er satt av to uker til nedvasking av hytten, oppkoblig av vann og nødvendig vedlikehold fra 15. til 28. mai. Hytten er utleid før dette, men leietaker er klar over at hytten ikke er "offisielt" åpnet. Anders er opp og sjekker at det ikke noe som må akutt ordnes.

75-års markering av freden 8. og 17. mai
Foreningen har ingen offisielle oppdrag i forbindelse med markeringen, men det ble vedtatt at formannen kjøper inn og legger ned kranser på bautaene ved museet og i Stordalen 8. mai.

Status økonomi
Formannen gikk gjennom foreningens økonomi som er solid.

Eventuelt
Ingen saker.

Styremøte 24.4.2019
Til stede: Johs Totland, Stein Olav Jordal, Bjarte Kleiven og Kjartan Revheim.

På styremøtet 24.4.19 ble følgende saker gjennomgått/diskutert

 • Åpning av hytten
 • Reparasjon/vedlikehold
 • 8. mai/17. mai - skal noen fra foreningen delta i arrangement
 • Etterkommertreff lørdag 15. juni 2019
 • Evt

Åpning av hytten
Hytten åpnes for uleie i mai. Første utleiehelg er 3.- 4. mai

Reparasjon/vedlikehold
Vann og pumpe er åpnes i mai. Det jobbes fortsatt med oppgradering av solcellepanel.  Vifte for utlufting for snurredassen vil bli montert i perioden som er satt av til dugnad, 17-22.mai og 25. mai til 1. juni. Det merkes av for dugnad på kalenderen på hjemmesiden.


8. mai/17. mai
Foreningen deltar ikke offisielt i noen arrangementer. Formannen vil være på 8. mai arrangementet for Nordhordland i Ostereidet kirke 8. mai.


Etterkommertreffet 15. juni
Alt er klart for treffet. Vi fyrerer opp griller + bålpanner hvis været tillater det. Stein Olav tar med pappkrus, saft og kaffi. Arnold Matre holder foredrag om Bjørn West ca kl 17.Styremøte 24.10.2018
Til stede: Johs Totland, Stein Olav Jordal, Bjarte Kleiven, Kjartan Revheim og Tove Kayser. I tillegg møtte Birger Wergeland for Bjørn West marsjen.

På styremøtet 24.10.18 ble følgende saker gjennomgått/diskutert

 • Status ang hytten
 • Deltakelse i Bjørn West marsjen
 • Plan for 2019
 • Evt

 

Status hytten
Formann Johs Totland
gikk gjennom foreningens økonomi og konkluderte med at denne er god. Vann og pumpe er stengt for vinteren og det er laget en plan for oppgradering av solcellepanel og utlufting for snurredassen.

Deltakelse i styret i Bjørn West marsjen
Foreningen har tidligere hatt to medlemmer i styret i Bjørn West marsjen, Oddvar Fyllingen og Alf Høyland. Disse to har vært med i mange år, men har nå taket nei til gjenvalg. Derfor ønsket Birger Wergeland fra Bjørn West marsjen å delta på dette styremøtet for å prøve å fylle disse plassene.  Han fortalte litt om status og økonomi for marsjen og planer framover. Tove Kayser ble forespurt om å gå inn i styret for marsjen som representant for foreningen og hun takket ja til dette.


Plan for 2019
Styret har bestemt at det skal arrengeres etterkommertreff i 2019. Dato er fastsatt til lørdag 15. juni. Ellers er det satt av tid på kalenderen til styret slik at det er tid for klargjøring og vedlikehold. Videre planer drøftes på neste styremøte
.


Styremøte 15.5.2018
Til stede: Johs Totland, Stein Olav Jordal, Bjarte Kleiven og Tove Kayser.

På styremøtet 15.5.18 ble følgende saker gjennomgått/diskutert

 • Etterkommertreff lørdag 16. juni
 • Dugnad (åpne hytten for sesongen + vedlikehold i sommer)
 • Generalforsamling lørdag 25. august 2018
 • Evt

Etterkommertreff lørdag 16. juni
Det er en del som har vist interesse på Facebook, men vi vil prøve å få folk til å melde om de kommer eller ikke. Ellers ble det avtalt arbeidsfordeling for den 16. Tove har fått ansvar for viktige deler av 175 års jubillet for Evard Griegs fødsel og kan ikke komme. Johs Totland sørger for innkjøp av griller + partytelt, Stein Olav Jordal skaffer krus, fat, bestikk, saft mv. Hytten er utleid fra torsdag 14. til fredag 15.6, men er klar og ferdig vasket til kl 15. den 15.6.

Dugnad
Styret har satt av de to første helgene i juni til å åpne for vannet + få ut trøbåter og klargjøre kanoer og robåt til etterkommertreffet. Styret kan evt invitere med andre til å hjelpe disse helgene. Det er kjøpt inn vedkløyver som vil bli tatt opp til hytten i juni. I løpet av sommeren må det sages en del trær og kløyves ved + legge belegg i yttergangen der det er mest slitasjone. Bjarte Kleiven skal forsøke å få satt opp en motor som beveger solcellepanelene etter solen for å øke ladeeffekten. Det ble også bestem å kjøpe inn 12V kjøprskap.


Generalforsamling lørdag 25. august
Generalforsamling fo foreningen Bjørn West avholdes i hytten lørdag 25. august kl 15. Det blir servert mat og kaffe. Minner om vedtektene for foreningen som sier at

"Medlemmer av foreningen er soldater fra basen ''Bjørn West", basens sivile kontakter og alle etterkommere. Kun soldater fra basen ''Bjørn West", basens sivile kontakter og én etterkommer i hver familie i nedadstigende linje som har fylt 18 år kan ha stemmerett på generalforsamlingen. For å få stemmerett må medlemmet henvende seg til styret".

Det er derfor viktig for de som ønsker å kunne stemme på generalforsamlingen og som ikke har registrert seg som stemmeberettiget må gjøre dette i god til før generalforsamlingen.

Evt.
Styret har bestemt at det skal bestilles en plakett til hytten med tittelen "BjørnWest veteranenes minne".Styremøte 14.3.2018
Til stede: Johs Totland, Stein Olav Jordal, Bjarte Kleiven og Tove Kayser (måtte gå tidlig).

På styremøtet 14.3.18 ble følgende saker gjennomgått/diskutert

 • Status
 • Deltakelse ved 8. mai markeringer
 • Etterkommertreff lørdag 16. juni
 • Rydding av snø på hyttetaket
 • Representanter i rådet for Bjørn West marsjen
 • Evt.

Status
Formann Johs Totland
gikk gjennom foreningens økonomi og konkluderte med at denne er god. Selv om vann og pumpe er stengt for vinteren har det vært folk som har leid hytten. Det er svært kjekt at skoleklasser har vært på hytten i høst og vinter. Eikanger skule var der 18-19.10.17 og Myking skule 7.8.2.18. 

Deltakelse ved 8. mai markeringer
Foreningen har ingen forespørsler om deltakelse ved arrangementer 8. mai. Du kan lese om arrangementene i Bergen HER.

Etterkommertreff 16. juni 2018
Det ble diskutert hva foreningen skal bidra med her. Etterkommertreffet ligger som et arrangement på Facebooksiden til foreningen og en del har allerede meldt sin interesse. Johs Totland vil promotere treffet på Facebooksiden i løpet av mai. Det ble videre bestemt å kjøpe inn et partytelt til å ha i beredskap hvis været skulle bli dårlig. Videre skal foreningen stille med to store tønnegriller og grillkull. Leder for Bjørn West museet, Arnold Matre, vil fortelle om Bjørn West. Kano, trøbåter og robåt vil ligge klar til bruk på vannet og det kan hende det vil bli konkurranser.


Rydding av snø på hyttetaket lørdag 17. mars
Det er enorme mengder med snø i Stusdalen og taket på hytten må ryddes for snø for å unngå skade på hytten. En gjeng var oppe 10. mars, men det er mye snø igjen. Det ble derfor bestemt å ta kontakt med folk  en kjenner om å være med på snøryddedugnad lørdag 17. mars. Ta kontakt med Stein Olav Jordal på mobil 953 04 962 om tidspunkt for oppmøte. Det blir transport med snøscooter fra Stusdalen og opp til hytten.


Representant i rådet for Bjørn West marsjen
Foreningen har hatt et medlem i rådet for Bjørn West marsjen, Oddvar Fyllingen. Oddvar takker nå for seg og det er ønskelig at foreningen utpeker en etterfølger. Det ble vedtatt at vi tar en rundspørring blant etterkommere.


Eventuelt
Ingen saker.


Styremøte 17.10.2017
Til stede: Johs Totland, Stein Olav Jordal, Bjarte Kleiven, Laila Bjørge, Tove Kayser og Anders Stusdal.

På styremøtet 17.10 som ble avholdt på Bjørn West museet på Matre ble følgende saker gjennomgått/diskutert

 • Status
 • Etterkommertreff til våren
 • Evt.

Før møtet startet fikk styret en omvisning på museet av daglig leder Arnold Matre.

Status
Formann Johs Totland gikk gjennom foreningens økonomi og konkluderte med at denne er god. Hytten er nå stengt for vinteren, dvs at punpen er tatt vekk og vannet er stengt. Siden hytten nå er vinterisolert er det ingenting i veien for å leie den ut om vinteren, men siden veien ikke er åpen, må folk komme seg opp på annen måte enn med bil.

Det ble videre vedtatt å få på plass belegg i yttergangen før neste sesong pga slitasje og å kjøpe inn spesialolje som skal brukes i vaskevannet for å holde gulvet fint. Formannen sørger for å kjøpe et lett bensinaggregat som kan brukes til å lade mobil, til støvsuger mv.

Etterkommertreff til våren
Det ble vedtatt å forsøke å få til etterkommertreff til våren lørdag 16. juni. Detaljer diskuteres på neste styremøte 14. mars 2018.

Eventuelt
Det ble vedtatt å gi en gave på 5 000 kroner til Bjørn West museet. I tilegg ble det vedtatt å sette av inntil 10 000 til transportstøtte mv til skoleklasser fra Nordhordlandskommunene som ønsker å besøke hytten og museet.Styremøte 8.5.2017
Til stede: Johs Totland, Stein Olav Jordal, Bjarte Kleiven, Laila Bjørge, Tove Kayser, Kjartan Revheim og Anders Stusdal.

På styremøtet 30.3.ble følgende saker gjennomgått/diskutert

 • Planlegging av innvielse av hytten lørdag 10. juni
 • Oppsetting av ny flaggstang og klargjøring av hytten
 • Generalforsamling lørdag 26. august
 • Evt

På styremøtet deltok også ny leder for Bjørn West museet, Arnold Matre.

Planlegging av innvielse av hytten lørdag 10. juni
På styremøtet ble det vedtatt følgende ansvarsfordeling:

 • Invitasjon: Johs
 • Pressemelding aviser: Johs
 • Mat og kake: Johs
 • Drikke: Stein Olav
 • Papptallerker, glass, kopper mm: Laila
 • Program og tale: Tove
 • Pynt, blomster og flagg: Tove
 • Om byggeprosessen: Øystein

Oppsetting av ny flaggstang og klargjøring av hytten
På styremøtet ble det vedtatt følgende ansvarsfordeling:

 • Flaggstang:  Anders, Stein Olav
 • Batteri, strøm pumpe: Stein Olav, Anders
 • Skap, vaser, knagger, Ikea: Øystein, Kjartan, Stein Olav
 • Ny peisdør (reklamasjon): Øystein

Generalforsamling lørdag 26. august
Generalforsamling blir avholdt lørdag 26. august kl 15:00 i hytten

Evt.

Styret har besluttet å jobbe for et tettere samarbeid med Bjørn West museet på Matre. Både museet og foreningen har som formål å fortelle historien om Bjørn West til kommende generasjoner. Det ble diskutert ulike alternativer for samarbeid. I starten er det aktuelt å dele hverandres arrangementer på Facebooksidene, men senere kan det være aktuelt å samarbeide om informasjon til skoleklasser mv.

Tove fortalte om en fin seremoni med kransnedlegging på minnesmerke over Fredrik Kayser på Storetveit.

Nytt styremøte på Bjørn West museet på Matre 17. oktober kl 19:00


Styremøte 30.3.2017
Til stede: Johs Totland, Stein Olav Jordal, Bjarte Kleiven og Tove Kayser.

På styremøtet 30.3.ble følgende saker gjennomgått/diskutert

 • Ansvar for innkjøp av båt og flaggstang.
 • Ansvar og evt deltakelse ved 8. mai markeringer (https://forsvaret.no/8mai/program)
 • Ansvar for offisiell åpning av hytten 10. juni.
 • Evt.

Ansvar for innkjøp av båt og flaggstang
Bjarte og Stein Olav kjøper ny båt av Bjordal og Madsen og får den fraktet opp på hytten. Pris 20 000. http://www.aluminiumsbåt.no/modeller/viking-440/

Johs bestiller flaggstang fra http://www.flaggstangbergen.no. Flaggstangen skal være ferdig montert til innivelsen av hytten 10. juni.

Ansvar og evt deltakelse ved 8. mai markeringer
Styret har ingen offisiell rolle i arrangementene


Ansvar for offisiell åpning av hytten 10. juni
Saken utsettes til neste styremøte 8. mai

Evt.
Hytten er nå fullbooket hver helg hele sommeren. Styret har reservert to helger.
Nytt styremøte på Kronstad 8. mai kl 20:00


Styremøte 1.12.2016
Til stede: Johs Totland, Stein Olav Jordal, Bjarte Kleiven og Laila Bjørge.

På styremøtet 1.12.ble følgende saker gjennomgått/diskutert

 • Ny Facebookside
 • Innkjøp våren/sommeren 2017
 • Medlemsregister
 • Evt

Facebooksiden
Formannen gikk gjennom foreningens nye Facebookside
https://www.facebook.com/foreningenbjornwest/. Styret syns denne var blitt veldig bra. Viktig at denne holdes oppdatert når det kommer nyheter. Styret så også filmen om Bjørn West som NRK og BKK laget i 1994.

Innkjøp våren/sommeren 2017

Det ble vedtatt at må kjøpes ny flaggstang og ny alumiumsbåt til sommeren. Styret har bestemt seg for aktuelle alternativer. Det ble også bestemt at det burde kjøpes inn en luftsolfanger for å oppnå jevn temperatur inne i hytten.

Medlemsregister
Styret bestemte at en ikke aktivt skulle gå ut og be folk melde seg. Hvis vedtektene blir endret på neste generalforsamling, legges det ut info på hjemmesiden.

Evt.
Det er planlagt nytt styremøte i februar. Formannen registrerer utleieforespørsler og registrerer disse på kalenderen på hjemmesiden.


Styremøte 20.10.2016
Til stede: Johs Totland, Stein Olav Jordal, Bjarte Kleiven, Laila Bjørge, Kjartan Revheim og  Anders Stusdal. Fraværende: Tove Kayser.

På styremøtet 20. oktober i Bjørn West hytten ble følgende saker på agendaen:

 • • Status for hytten
 • • Økonomisk status
 • • Oppdaterte hjemmesider og info i Brønnøysund
 • • Medlemsregister
 • • Vedtektsendring
 • • Evt.

Status for hytten
Hytten er nå i all hovedsak ferdig. Det er ikke koblet strøm til pumpen. Dette blir først gjor til våren. Nå er pumpen tømt for vann og er klargjort for vinteren. Peishetten er malt. Når dette var ferdig ble det besluttet å forblende resten av brannmuren fordi det ikke ville bli pent med en så stor hvit flate. Dette blir gjort i høst. Det ble også bestem at det skal kjøpes ny flaggstang og en ny alumuniumsbåt. Dette kjøpes inn til våren.

Det ble vedtatt at den formelle innvielsen av hytten blir lørdag 10. juni. Da inviteres alle som har vært med på å bygge og gjøre i stand hytten til slik den framstår i dag. Vi satser på å åpne for vanlig leie fra mandag 13. juni. Nye leiesatser legges ut på leiesiden.

Økonomisk status
Foreningen har god økonomi. Det er et par regninger som fortsatt er utestående, men styret har god kontroll.


Oppdaterte hjemmesider og status i Brønnøyssundregistrene
Formannen har oppdatert informasjonen på hjemmesiden og i Brønnøysund. Styret besluttet å opprette en Facebookside for foreningen. Laila Bjørge er adminitrator og hovedredaktør, men flere i styret har redaktørrettigheter. Lenken til siden er https://www.facebook.com/foreningenbjornwest/

Medlemsregister
Styret besluttet å prøve å lage et medlemsregister bygd på registeret som Rune Mowinkel Nilsen lagde for noen år siden.

Vedtektsendring
Generalforsamlingen bad styret om å se på behovet for vedtektsendring når det gjelder hvem som kan være medlemmer i foreningen.Styret har diskutert seg fra til følgende

Dagens § 2
Medlemmer av foreningen er soldater fra basen ''Bjørn West" og basens sivile kontakter. Når et medlem faller fra eller på grunn av alder eller sykdom ikke lenger kan delta i foreningens arbeid, kan etterkommere i nedadstigende linje tre inn som medlemmer ved å henvende seg til foreningens styre.

Forslag til endring
Medlemmer av foreningen er soldater fra basen ''Bjørn West", basens sivile kontakter og alle  etterkommere. Kun soldater fra basen ''Bjørn West", basens sivile kontakter og én etterkommer i hver familie i nedadstigende linje som har fylt 18 år kan ha stemmerett på generalforsamlingen. For å få stemmerett må medlemmet henvende seg til styret.

Forslaget fremmes på neste generalforsamling.


Nytt styre fra 27.8.2016
På generalforsamlingen i 27.8.2016 ble det valgt nytt styre. Det nye styret er:

Formann: Johs Totland
Styremedlemmer: Stein Olav Jordal, Bjarte Kleiven, Tove Kayser og Laila Bjørge
Varamedlemmer: 1. Kjartan Revheim, 2. Anders Stusdal
Revisor: Johs Totland   
Valgkomité: Øystein Revheim og Arvid Matre


Styremøte 9.8.2016
På styremøtet 9. august i Bjørn West hytten ble følgende saker drøftet:

Ferdigstillelse av vaskerom, belegg på vaskerom/gang, maling av brannmurer mv
Det haster med å få satt opp benkeplater på vaskerom, slik at rørlegger kan montere vasker. Det bør også legges belegg på vaskerom og i den ytterste gangen slik at gulvet ikke  blir ødelagt av vannsøl. På kjøkkenet manger det å montere vifte. Pumpe og pumpehus er på plass, men tilkoblig er ikke klar ennå. Socelleanlegg er på plass, men det mangler fortsatt noen lamper.

Skilt ute på hytten
Kronstad hovedgård har fått nytt navn, Veteranenes Hus. Ivar foreslo at det på skiltet utenfor hytten skal stå: Bjørn West hytten, Bjørn West veteranenes minne.


Utleie
Det ble besluttet å ikke gå ut med utleie av hytten før neste år. Veteraner og etterkommere kan leie før dette. Det ble også diskutert nye priser for utleie.

Dokumentasjon av byggeprosessen
Det ble besluttet å lage en egen bok om byggeprosessen.

Dugnad
Dugnadslisten på hjemmesiden oppdateres.


Til stede på møtet: Oddvar Fyllingen, Stein Olaf Jordal, Johs Totland, Bjarte Kleiven, Tove Kayser, Ivar Kristoffersen (vara) og Øystein Revheim (vara).


Styremøte 2.6.2016
På styremøtet 2. juni i Bjørn West hytten ble følgende saker drøftet:

Ferdigstillelse av kjøkken, brannmurer, senger, trapp ute mv
Kjøkkenet var nesten ferdig montert 2. juni. Det samme var senger. En del møbler hadde kommet på plass. Fortsatt er det en god del som gjenstår. Toaletter, komfyr, resten av kjøkkeninnredning mv blir montert i løpet av juni, men styret tror ikke hytten er klar for utleie før etter generealforsamlingen. Sjekk menyvalget "Dugnad 2016" for å se hva som må gjøres. Sjekk også nye bikder som er lagt ut.

Til stede på møtet: Oddvar Fyllingen, Stein Olaf Jordal, Johs Totland, Bjarte Kleiven og Øystein Revheim (vara).Styremøte 15.3.2016
På styremøtet 15. mars hos Hjelmås VVS ble følgende saker drøftet:

Bestilling av kjøkken, senger, bord, stoler og annen innredning
Øystein presenterte tegning over kjøkken og plassering av senger, bord og stoler. Stein Olav og Øystein fikk fullmakt til å bestille.

Det ble også drøftet og bestemt komyr og kjøleskap. Her ble det bedt om tilbaud fra Hjelmås VVS.

Det ble avtalt å invitere til dugnad med bæring og montering når vi har fått leveringsdato og når det er mulig å komme opp tl hytten.

Til stede på møtet: Oddvar Fyllingen, Stein Olaf Jordal, Johs Totland, Bjarte Kleiven, Ivar Kristoffersen (vara) og Øystein Revheim (vara).Styremøte 27.8.2015
På styremøtet 27. august på Kronstad hovedgård ble følgende saker drøftet:

Status hytte
Øystein Revheim informerte om status og planer for maling mv høsten 2015


Økonomi
Johs Totland informerte om økonomi. Alle regninger er betalt ved forfall. Vi har en god dialog med Gjensidige om tilbakebetaling av erstatning etter hvert som byggeregninger kommer inn. Det er penger nok på konto.


Til stede på møtet: Oddvar Fyllingen, Stein Olaf Jordal, Johs Totland, Tove Kayser, Bjarte Kleiven, Ivar Kristoffersen (vara) og Øystein Revheim (vara).


Styremøte 27.4.2015
På styremøte 16. mars på Kronstad hovedgård ble følgende saker drøftet:

Ny hytte
Øystein Revheim informerte om status. Planen er som før å starte bygging i slutten av mai, men starten kan bli utsatt pga mye snø.


Økonomi
Johs Totland informerte om saldo på bankkonto. Det er penger nok per i dag til å dekke utbetalinger ved byggestart og de første delbetalingene. Det ble bestemt å ta kontakt med Gjensidige og få utbetale restsummern på forsrikringen nå som kontrakt er signert.

70-års markering 8. mai
Veteranene vil være til stede på ulike arrangement i Bergen. De ble vedtatt at Johs Totland skulle besørge kranser og legge ned disse ved bautaene ved Bjørn West museet og i Stordalen 8. mai.


Til stede på møtet: Oddvar Fyllingen, Stein Olaf Jordal, Johs Totland, Bjarte Kleiven, Ivar Kristoffersen (vara) og Øystein Revheim (vara).

Styremøte 16.3.2015
På styremøte 16. mars på Kronstad hovedgård ble følgende saker drøftet:

Status bankkonto
Johs Totland informerte at støttemidler var kommet inn på foreningens bankkonto. Det er fotsatt penger som skal overføres fra den gamle kontoen, men pga av feil i telenettet har ikke Anders Stusdal fått gjort dette ennå.

Informasjon fra møte med Kålås&Sønn
Formannen informerte om møte med Kålås&Sønn om oppstart og framdrift av gjenoppbyggingen. På møtet deltok også Øystein Revheim fra byggekommitéen. Planen er å starte opp I slutten av mai. Takstoler må flys opp med helikopter, siden det er umulig å komme opp med semitrailer. Mye av materialene ellers vil bli prekuttet hos Kålås&Sønn, buntet og kjørt opp til parkeringsplassen med lastebil. Det er gjort avtale med Wergeland om transport fra parkeringsplass og bort til tomten. Foreningen har fått tilsagn om å kunne låne en arbeidsbrakke av Peder Hagesæther.

Gaver/støtte til gjenoppbygging av hytten - oppfølging
Det har kommet inn 10 000 kroner i støtte fra BKK. Foreningen takker dypt for støtten. Johs Totland har gått gjennom listen han fikk av Bjarte Kleiven på forrige møte, men ingen av organisasjonene her var aktuelle for å gi støtte. Det har foreløpig ikke kommet noe repsons på henvendelsen fra styret ved Tove Kayser til kommunene.


Arrangement på Matre 3. mai - oppføging
Det er foreløpig ingenting som tyder på at det vil bli avholdt noe arrangement på Matre søndag 3. mai. Muséet holde åpnet som vanlig. Sesongen start 1. mai.

Annet
Styret planlegger dugnad i forbindelse med etterkommertreff når hytten er reist. Det trengs folk til å rydde og tilrettelegge uteområdet.

Det jobbes for å få merket sti til Blauwhytten, samt merking av historiske steder i nærheten.

Til stede på møtet: Oddvar Fyllingen, Stein Olaf Jordal, Johs Totland, Tove Kayser og Ivar Kristoffersen (vara).

Styremøte 26.1.2015
På styremøte 26. januar på Kronstad hovedgård ble følgende saker drøftet:

Gaver/støtte til gjenoppbygging av hytten
Johs Totland informerte om støtten på kr 469 750 fra Gjensidige stiftelsen og Tove Kayser om gaven på kr 100 000 fra Knut Galtung Døsvig som vi fikk like før jul. Fantastiske julegaver å få. Styret ønsker å uttrykke dyp takknemlighet til giverne. Tove Kayser har sendt epost til aktuelle kommuner, men har ikke fått respons ennå. Hun følger opp saken. Johs Totland følger opp andre søknader.

Ny bankforbindelse
Foreningen Bjørn West har byttet bankforbindelse til Sparebanken Vest. Nytt kontonummer er 3632.59.31994.

Gjennoppbygging
Byggekomiteen har signert avtale med Kålås & Sønn Byggevarehandel AS om reising av ny hytte. Kontraktssummen er på 2,7 millioner. Målet er å få hytten reist i løpet av sommeren/høsten 2015. Byggetid er fastsatt til 184 kalenderdager.

Arrangement på Matre 3. mai
Foreningen vil arbeide for å få til 70-års markering av freden på Matre søndag 3. mai. 8. mai er det planlagt en egen markering i Bergen.


Til stede på møtet: Oddvar Fyllingen, Stein Olaf Jordal, Johs Totland, Bjarte Kleiven, Tove Kayser og Ivar Kristoffersen (vara).

Styremøte 24.11.2014
På styremøte 24. november på Kronstad hovedgård var hovedtema hvordan skaffe manglende  midler til gjenoppbygging av hytten. Grunnarbeid og vei er ferdig og alt er klart til å begynne å bygge hytten i 2015. Øystein Revheim fra byggekomiteen viste bilder fra den ferdige grunnen. Det er søkt om midler fra Gjensidigestiftelsen, BKK og Sparebanken Vest. Det har ennå ikke kommet noen respons på eposten som ble sendt til kommunen og bedriftene i regionen.

Det ble vedtatt å sende ut epost/SMS til personer på listen over etterkommere og be om støttebidrag. Tove Kayser vil ta kontakt med kommunene veteranene kom fra for på nytt å be om støtte derfra. Bjarte Kleiven hadde med en liste over stiftelser det kan søkes penger fra noe som også vil bli gjort.

Styret valgte på møtet Stein Olav Jordal til kasserer for foreningen.

Til stede på møtet: Oddvar Fyllingen, Stein Olaf Jordal, Johs Totland, Bjarte Kleiven, Tove Kayser, Øystein Revheim (vara) og Ivar Kristoffersen (vara).

Generalforsamling 28.8.2014
Generalforsamlingen ble avholdt på Kronstad hovedgård torsdag 28. august kl18:00. Referat finner du ved å klikke i kolonnen til høyre

Styremøte 24.4.2014
På styremøte 24. april på Kronstad hovedgård gikk styret gjennom og diskuterte medieoppslagene om gjenoppbygging av hytten. BA hadde eb helside 7. april, 9. april hadde Avisa Nordhordland et oppslag om saken og 11. april hadde Strilen et tilsvarende oppslag. Saken ble også nevnt på NRK side netsider.

Selv om det ikke ennå har kommet inn penger, har styret tro på at en vil får bidrag til gjenoppbyggingen. Pressedekningen var god, og har ført til at enkeltpersoner og bedrifter nå er oppmerksom på foreningen sitt behov for støtte til gjenoppbygging av hytten.


Styret gikk deretter gjennom et nytt pristilbud på grunnarbeid fra entreprenørfirma Kjell-Bjarne Wergeland. Tilbudet lå vesentlig under tidligere pristilbud. Byggekomiteen la fram et nytt budsjett og ut fra dette ble det vedtatt å gi arbeidet med grunnarbeid til entreprenørfirma Kjell-Bjarne Wergeland. Arbeidet vil trolig starte opp i løpet av mai. Styret gikk på nytt gjennom pristilbud på hytten, og det ble besluttet å gi byggekomiteen  fullmakt til til å gå videre med tilbudet fra Kålås & Sønn, men prøve å forhandle ned prisen noe siden det med den valgte grunnarbeidløsningen vil være lettere atkomst med traktor til byggeplassen, noe som vil føre til at en antagelig ikke trenger helikoptertransport.

Styret besluttet videre å sende e-post til nåværende og tidligere støttemedlemmer og be om bidrag til gjenoppbyggingen. Det ble videre besluttet å søke støtte hos ulike fond og søke Helland Elekto om støtte til solcelleanlegg.

Til stede på møtet: Oddvar Fyllingen, Anders Stusdal, Stein Olaf Jordal, Johs Totland, og Øystein Revheim (vara)

Styremøte 20.3.2014

På styremøte 20. mars på Kronstad hovedgård ble styret forelagt siste prisoverslag og tegninger for ny hytte fra byggekommitéen, og endelige godkjenninger fra kommune og fylkesmann. Styret diskuterte hvordan en skulle forholde seg til skjønnet fra forsikringsselskapet der det manglet mer enn 1,2 milliioner i forhold til laveste anbud. Styret vedtok at foreningen skulle sende ut en pressemelding om saken og deretter gå ut til bedrifter og organisasjoner og be om gaver slik at det kan bli reist en ny fullverdig hytte.

BA var på møtet og fikk førsteretten til å skrive om saken noe som resulterte i en helside på side 3 i BA 7. april.

Styret bestemte videre at det skulle innhentes ett anbud til på grunnarbeid og at det skal avholdes et nytt styremøte 24.4 der en beslutter valg av entreprenør og byggestart. Målet er å få gjenreist hytten i løpet av 2015.

Til stede på møtet: Oddvar Fyllingen, Stein Olaf Jordal, Johs Totland, Øystein Revheim (vara) og Ivar Kristoffersen (vara)

Referat generalforsamlingen 2023
Referat generalforsamlingen 2022
Referat generalforsamlingen 2021
Referat generalforsamlingen 2020
Referat generalforsamlingen 2019
Referat generalforsamlingen 2018
Referat generalforsamlingen 2017
Referat generalforsamlingen 2016
Referat generalforsamlingen 2015
Referat generalforsamlingen 2014
Referat generalforsamlingen 2013
Referat generalforsamlingen 2012
Referat generalforsamlingen 2011
Referat generalforsamlingen 2010