Medlemsskap i Foreningen Bjørn West

Medlemmer av foreningen er soldater fra basen ''Bjørn West", basens sivile kontakter og alle etterkommere. Kun soldater fra basen ''Bjørn West", basens sivile kontakter og én etterkommer i hver familie i nedadstigende linje som har fylt 18 år kan ha stemmerett på generalforsamlingen. For å få stemmerett må medlemmet henvende seg til styret på e-post: post@bjornwesthytten.no